0723941777

מונית נגישה

מונית נגישה מאפשרת לאנשים עם מוגבלויות בניידות להשתמש בשירותים חיוניים כמו חינוך, רפואה, עבודה ובילוי. בלעדיה, נכים מתקשים להגיע ליעדיהם

מונית נגישה מסייעת לקדם שוויון חברתי ולהפחתת אי-שוויון. היא מספקת לאנשים עם מוגבלויות בניידות את היכולת להשתמש בשירותי תחבורה כמו כל אדם אחר.

מוניות לנכים

מוניות לנכים מסייעות למוגבלים בניידות לסגור פערים חברתיים ולשדרג את איכות החיים שלהם.

הסעות נגישות

תחבורה נגישה היא זכות בסיסית של כל אדם, כולל אנשים עם מוגבלויות בניידות. הסעות נגישות מאפשרות גישה לשירותים ציבוריים, ולהיות חלק מחברה פתוחה וצודקת.

מונית גדולה נגישה

מונית גדולה נגישה לאנשים עם מוגבלויות בניידות מאפשרת לנכים להגיע ליעדיהם בצורה נוחה, תוך שמירה על כבודם ופרטיותם.